Saturday, June 9, 2007

Concert '97

Nghe ca ca hát

http://www.tudou.com/programs/view/IG0hwWFypd0/?is_rec

http://www.tudou.com/programs/view/KYm1scgZLso/?is_rec

http://www.tudou.com/programs/view/qyFaS-j2FZk/?is_rec

Link down

Bài 1: Lỗi tại em quá đẹp (chúng ta thì nên đổi lại là "Tại ca ca quá đẹp" ==> bắt đền ca ca )
http://player0035.tudou.com/flv/006/394/531/6394531.flv

Bài 2: Hung - Red
http://player0038.tudou.com/flv/006/467/101/6467101.flv

Bài 3: Liên khúc
http://player0036.tudou.com/flv/006/395/367/6395367.flv

No comments: