Saturday, March 24, 2007

MV A Chinese Ghost Story (I) - Liêu Trai Chí Dị (I)

MV A Chinese Ghost StoryTrong MV này nhìn Leslie dễ thương lắm.

No comments: