Sunday, April 29, 2007

Ảnh động [2] - Bá vương biệt cơ

Seri ảnh Bá vương biệt cơ. Đẹp quá đi mất.
Nguồn: Sưu tầm bởi Xuân Thu - dienanh.net


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket............. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket............. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket............. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ảnh khác, ko phải Bá vương biệt cơ, nhưng post vô đây luôn thể !


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

1 comment:

Cameo said...

Hi hi nhìn mấy cái gif này trông ca ca điệu ghê ha, mà thần thái sắc nét quá nhỉ :P