Sunday, May 27, 2007

[Clip] Happy together

Hình ảnh trong phim của Wing ca ca

http://www.youtube.com/watch?v=bGsrikdw5fI

Trailer của Nhật bổn làm

http://www.youtube.com/watch?v=5sVmSfLI1r8

Trailer chính thức của phim, có lồng bài Happy together

http://www.youtube.com/watch?v=0Dk3w6USzaU
Clip này thì ai cũng biết là cảnh nào rồi đấy, ca ca nhà ta điệu nhỉ Mà thích cảnh này quá

http://www.youtube.com/watch?v=0x4ZsO-eAic

No comments: