Sunday, May 27, 2007

Đông Thành Tây Tựu ^^

.....

.....

.....

.....

.....

- Tỷ tỷ làm gì zậy?
- Tỷ đang nắm mạch môn của đệ, nếu đệ ko có ý đồ bất chính, thì đệ sẽ chít liền


No comments: