Sunday, May 27, 2007

Họp báo Happy together

......

Hic mấy cái ảnh họp báo này nhìn ca ca đẹp thấy sợ luôn >__<
Clip đêeeeeeeeeeee Coi 2 người mặc vét nhảy với nhau tỉnh rụi nè

http://www.youtube.com/watch?v=S92AY5fNMWU

No comments: