Sunday, May 27, 2007

Đông Thành Tây Tựu ^^

^^ Đúng là cười đau cả ruột

Poster phimBìa đĩa Đông thành Tây tựu - Eagle shooting heroes

Hổng biết lúc họ đóng phim có mắc cười nhìu ko, chứ coi phim này thiệt tình ...

Kiếm pháp Đá lông nheoNo comments: