Sunday, May 27, 2007

[Pix] Thiện nữ ưu hồn

He he mọi người có nhớ cái đoạn ca ca lóng ngóng thế nào uýnh vô mặt Tiểu Sinh ko? Lại còn hỏi rất ngây thơ: "Mắt cô bị sao thế?" - "Có tên ngốc đánh tôi"No comments: