Sunday, May 27, 2007

Thiện nữ ưu hồn - A Chinese Ghost Story

Trailer phần 1, nhạc dữ dội lắm đó nha

http://www.youtube.com/watch?v=C9IKoGyLyl0


Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=vcV0SRZlzow

Cái cảnh ở trên hồ lúc Tiểu Sinh làm phép rồi Thái thần ngất xỉu ý, trông ca ca ngã lăn ra hơi bị dẻo nha

Một clip nữa, đừng bỏ qua, lồng toàn bộ hình ảnh của Ninh Thái Thần trong phim. Cũng có bài hát chủ đề. Mấy cái gif tớ cắt ra là lấy từ đây đó

http://www.youtube.com/watch?v=H2Ib9dZrH34

No comments: